Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

ΥΜΝΟΣ ΣΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ


Ω Πανάγιον μου Πνεύμα
Συ το Πανταχού Παρόν
Συ το Πνεύμα Αληθείας
και τα πάντα Συ πληρών

Μεταβάλλης αγραμμάτους
και πανσόφους καθιστάς
τους μικρούς και τους μεγάλους
Συ ως θέλεις ανιστάς

Συ που έχρισες με χάριν
την Παρθένον την Αγνή
περιέβαλες με μύρον
ως νεφέλην φωτεινήν

Την εξέλεξες καθέδραν
του Μεγάλου Λυτρωτού
ινά μας ελευθερώσεις
απ’ τα νύχια του εχθρού

Συ εξύφανας τα πάντα
προαιώνιον βουλήν
του Πατρός του αιωνίου
εύρες Κόρην ταπεινήν

Εξ Αυτής δε εγεννήθη
ο Θεάνθρωπος Χριστός
επροφήτευσε δε τούτο
Ησαϊας ο τρανός

Του Πατρός τα αποφάσεις
πάντα Συ τας εκτελείς
και καθαίρεις και λαμπρύνεις
τους αμαρτωλούς της γης

Συ το Πνεύμα το Φωτίζων
πάντα Χριστιανόν πιστόν
με το Φώς σου οδηγείται
εις τον δρόμον τον καλόν

Συ Φωτίζεις τας ψυχάς μας
με ακτίνας φωτεινάς
Συ ποιείς και τις καρδιές μας
αλλομένας μας πηγάς

Ω Πανάγιον μου Πνεύμα
Συ τα σύμπαντα κρατείς
τους αστέρας τους πλανήτας
και μαγνήτας Συ της γης

Στρέφονται εν αρμονία
και ποιούν εν μουσική
τρέχουν πάντα αενάως
και με θαυμαστήν γραμμήν

Προσκυνούμεν τον Πατέρα
τον Συνάναρχον Υιόν
το Πανάγιον μας Πνεύμα
Σε το Πανταχού Παρόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: