Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠεπλανημένο πρόβατο είμαι και ζήτησον με
Χριστέ μου ως φιλάνθρωπος πρόφθασον λύτρωσον με

Ιησού γλυκύτατε Θεέ, παμπόθητε Σωτήρ μου
Ιησού γίνε το έλεος και σώσον την ψυχή μου

Να μου χαρίσεις δάκρυα ως τον Δαυΐδ να κλαίω
και ως τον Πέτρο να θρηνώ κι ως τον ληστή να λέγω

Το μνήσθητι μου Κύριε με πόνο να φωνάζω
και ως τον άσωτον υιόν το ήμαρτον να κράζω

Ν’ αναστενάζω εκ ψυχής ως η γυνή εκείνη
που άλειψε τους πόδας σου με μύρα και εθρήνει

Και έβρεχε τους πόδας σου από τα δάκρυα της
να εξαλείψεις ως Θεός τα αμαρτήματα της

Παράσχου ικετεύω σε και με της τρισαθλίας
δάκρυα κατανύξεως και τρόπο μετανοίας

Ιησού μου Ωραιότατε, Ιησού μου Ευλογημένε
Ιησού μου Υπεράγαθε, Χριστέ Αγαπημένε

Ιησού μου Παντοδύναμε, Ιησού μου Πανοικτίρμων
Ιησού Φιλάνθρωπε Θεέ μόνε Παντελεήμων

Ιησού Μαρτύρων καύχημα, Ιησού χαρά Αγγέλων
Ιησού τροφή των εκλεκτών και δόξα των δικαίων

Ιησού Εσταυρωμένε μου Ιησού μου Πληγωμένε
πιστεύω εις την δόξαν σου στην Χάρη σου πιστεύω

Πιστεύω σαν θα κατεβείς στην γη για να μας κρίνεις
Χριστέ μου Πολυέλεε έλεος να μας δίνεις

Για μια αμαρτωλή ζωή για μια ψυχή αθλία
που θέλει ν’ αφοσιωθεί στα Ουράνια τα Θεία

Είν’ τ’ αμαρτήματα πολλά που έχω καμωμένα
Χριστέ μου αφήρεσε μου τα νάρθω και γω με σένα

Εγώ σ’ εσταύρωσα Χριστέ με τ’ αμαρτήματα μου
που έπραξα η τάλαινα εις την νεότητα μου

Μα δώσε μου συγχώρεση ως τον ληστή την πόρνη
και ως τον άσωτον υιόν καθώς και τον τελώνη

Ολοι ας μετανοιώσουμε το ήμαρτον να πούμε
κι απ’ τον γλυκύ Σωτήρα μας έλεος ας ζητούμε.

Κι όταν θα έρθει η στιγμή να δώσω την ψυχή μου
στον Μιχαήλ Αρχάγγελο σε Σε τον Λυτρωτή μου

Τα Χερουβέιμ τα Σεραφείμ νάναι τότε μαζί μου
για να με παραδώσουνε σε Σένα το Σωτήρ μου

Βοήθησέ μας Κύριε να φωτισθούμε όλοι
όπως εφωτισθήκανε οι δώδεκα Αποστόλοι

Που αγράμματοι ήσαν όλοι τους ασήμαντοι ψαράδες
και όμως υπερέβησαν σοφούς καθηγητάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: