Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Είχες είκοσι τα χρόνια, όταν έμεινες ορφανή
κι όμως τα πλούτη σου αγία, δεν σε γέμιζαν την ψυχή.

Η ψυχή σου εποθούσε, να ενωθεί με τον Χριστόν
γι αυτό και αψήφησες τα πάντα, κι εμαρτύρησες γι αυτόν.

Τα επίγεια σου πλούτη, τα μοίρασες εις τους φτωχούς
τα αντάλλαξες αγία, με ουράνιους θησαυρούς.

Τι κι αν μέσα στο καζάνι, που έκαιγε η πίσσα δυνατά
σ’ έβαλαν γλυκιά μου αγία, δεν τα φοβήθηκες αυτά.

Παρασκευή μου αγαπημένη, αξιώθηκες εσύ να δεις
εις το κελί της φυλακής σου, τον Ποιητή όλης της γης.

Ευχαριστώ για την προστασία, για την αγάπη την πολύ
που έδειξες σε μένα αγία, τον αμαρτωλό πολύ.

Τα σφάλματά μου εσύ γνωρίζεις, βοήθα με ν’ απαλλαγώ
και καθαρή να ’ναι η ψυχή μου, όταν θ’ ανεβεί στον Ουρανό.

Εχεις μεγάλη παρρησία, εις τον Ιησού μας τον Χριστό
ζήτησε να μ’ ενισχύσει, γλυκιά αγία εις τον Θεό.

Χαίρε Παρασκευή αγία, ευωδιαστό μου γιασεμί
του παραδείσου κρίνε χαίρε, που ‘χεις την χάρη περισσή.

Βοήθησε με αγαπημένη, ν’ αγωνιστώ για τον Χριστό
δώσε μου δύναμη απ’ την δική σου, για ν’ ανεβώ στον Ουρανό.

Πάρε με εις την μονή σου, σε μια μικρή εκεί γωνιά
βάλε με για να σε βλέπω, να σε υπηρετώ παντοτινά.

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΙΧΕΡΟΥΣΑ


Τη ιβ’ του αυτού μηνός, ετήσιον σύναξιν επιτελούμεν εις τιμήν και μνήμην της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, της επονομαζομένης «Τριχερούσης» ης η αγία και θαυματουργός Εικών τεθησαύρισται εν τη ιερά και σεβασμία, Μονή του Χιλανδαρίου.

Απολυτίκιον
Ηχος δ’ Ταχύ προκατάλαβε

Την θείαν Εικόνα σου, εκ Παλαιστίνης ημίν, ο Σάββας ο ένθεος, ην Τριχερούσαν Αγνή, καλούμεν μετήνεγκεν ήνπεν Χιλανδαρίου, η Μονή κεκτημένη, ύμνον σοι Θεοτόκε, αναμέλπει βοώσα, Χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου.

Ετερον Απολυτίκιον
Ηχος α’ Του λίθου σφραγισθέντος

Η σεπτή Σου Εικόνα Τριχερούσα Πανάχραντε, κρήνη ιαμάτων ποικίλων ανεδείχθη τοις χρήζουσι, και παύει νοσήματα δεινά, κινδύνους τε και θλίψεις χαλαπάς, και λαμβάνομεν ιάσεις παντοδαπάς οι ευλαβώς βοώμεν Σοι, Χαίρε Πανάσπιλε Αγνή, χαίρε ιατρέ άμισθε, χαίρε η φρουρούσα εκτενώς Μονήν Σου ταύτην Πάναγνε.