Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Εορτάζει στις 12 Οκτωβρίου.

Απολυτίκιον. Ηχος γ' Θείας Πίστεως
Θείαν έλλαμψιν, Συμεών Πάτερ, εισδεξάμενος, εν τη ψυχή σου, φωστήρ εν κόσμω εδείχθης λαμπρότατος, διασκεδάζων αυτού την σκοτόμαιναν, και πάντας πείθων, ζητείν ην απώλεσαν, χάριν Πνεύματος αυτό εκτενώς ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: