Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (Προς το «Αι γενεαί πάσαι»)


Ω Τριάς Αγία δώσε μας ευλογία, δώσε μας δώρα Θεία.

Δια να σε υμνούμε και σε ευχαριστούμε, π’ αξίωσες ν’ ακούμε.

Ουράνια μελωδία, Αγγέλων υμνωδία, χαράς επαγγελία.

Υμνούμε Σε Πατέρα και το Μονογενή Σου τω Θείω Πνεύματι Σου.

Και σε παρακαλούμε δος μας χαρά, ειρήνη, Θεία Δικαιοσύνη.

Αδελφικά να ζώμεν κι ως επί γης Αγγέλοι να είπωμεν το “Στώμεν”.

Στώμεν μετά φόβου κι αγάπης στην Τριάδα, Αγίων της Πλειάδα.

Στώμεν, καλώς Στώμεν σου ψάλλομεν και πάλι, Τριάδα μας μεγάλη.

Με την βοήθειά σου και πάλι ξανά Στώμεν σαν πλάσματα δικά Σου.

Και με τον ύμνον τούτο δώσε εις τις καρδιές μας τριαδικόν σου πλούτον.

Ω Τριάς Αγία, ελέησον τον κόσμο πρεσβείες της Μητρός Σου.

Ω Τριάς Αγία αξίωσον σου δούλους ταπείνωσιν τελεία.

Ω Τριάς Αγία δώρησε σους δούλους υπακοή τελεία.

Ω Τριάς Αγία απάλλαξον τον κόσμο σφραγίδος αντιχρίστου.

Ω Τριάς Αγία αξίωσον μας πάντας της Θείας Κοινωνίας.

Γένοιτο εις πάντας Αμήν.”

Δεν υπάρχουν σχόλια: